" /> מהדק הסתעפות אלומיניום לחיבור הסתעפות כבלי אלומיניום