מחבר לחץ אל’/אל’ מתח גבוה 30kV תקן DIN

קבוצה 154 קטגוריה