מגשי תאורה

כפר מנחם חוללה מהפכה של ממש בכל הנוגע לייצור מגשי תאורה עמידים, זולים, ונוחים לשימוש.
בבסיסו מגש תאורה נועד לחבר את גוף התאורה עם רשת החשמל. מיקומו של מגש התאורה נמצא בבסיסו של כל עמוד חשמל. המגש מורכב מבסיס פלסטי שעליו מורכבים מהדקים בגדלים שונים לפי הצורך הספציפי.
בגוף המהדקים ניתן לראות גדלים שונים של כניסות הכבלים ((rstn, ומהצד השני יוצאים חיווטים בגדלים שונים המחברים את הכבלים לגוף התאורה. בנוסף מכיל מגש התאורה רכיב תקשורת שתפקידו לנווט את שעות פעילות עמוד התאורה, בהתאם לפקודות המגיעות מהגוף המפעיל (לדוגמה, החברה המפעילה את עמודי התאורה בכביש 6)
קיימים גדלים שונים למגשי תאורה, בהתאם לגודל עמודי התאורה השונים.