" /> מהדקים סופיים אלומיניום לכבלי אלומיניום וכבלי ACSR