" /> מהדק הסתעפות נחושת מקביל, לחיבור הסתעפות כבלי נחושת.