מחבר לחץ עם ברגים נגזרים-SICON תקן DIN

קבוצה 136 קטגוריה