" /> נעלי כבל נחושת מובדל זווית 90°, **ניתן לייצר גם בזווית 45°