313.3 מגש לעמוד 12 מטר – כדוגמת מע”צ

קבוצה 313.3 קטגוריה