" /> מהדק אלומיניום אוניברסלי לחיבור הסתעפות כבלי אלומיניום