אביזרי הארקה

תיאור

מהדקים

מספקים חיבור בין בין המוט לבין הכבל.

Cat. No. 101490040: To fit ground rod cat. no. 101490015.

Cat. No. 101490041: To fit ground rod cat. no. 101490019.

Coupling

Preventing electrical connection between two rods.

Cat. No. 101490055: To fit ground rod cat. no. 101490015.

Cat. No. 101490059: To fit ground rod cat. no. 101490019.

 Driving Point

Allows penetration into hardened earth.

Cat. No. 101490045: To fit ground rod cat. no. 101490015.

Cat. No. 101490049: To fit ground rod cat. no. 101490019.

[table responsive=”collapse” id=235 /]

מוצרים דומים