" /> נעלי כבל נחושת מובדל – זוית 45° עבור כבל נחושת לפי DIN 48201 ולפי DIN 57295