שרוולים מתכווצים מ.נ בגלילים יחס כיווץ 2:1

קבוצה 305 קטגוריה

**מסופק בגלילים סגורים עפ”י המידות המצויינות בטבלה