המלצות לעבודה ברשת ת.א.מ

קטגוריה

תיאור

בישראל נהוגות שלוש רשתות עיקריות:

  • 4X25 המשמשת למאור.
  • 2X25 + 54.6 + 3X70 בעיקר לכוח.
  • 2X25 + 95 + 3X150 בעיקר לכוח.

רשת מאור 4X25:

האביזרים המשמשים לתליית הרשת 4X25 הנם אביזרי מתיחה ותליה כאשר מומלץ בקו רשת ישר להשתמש בעמוד הראשון באביזר מתיחה 101628502 ולאחריו ארבעה עמודים עם אביזר תליה המורכב משני פריטים: וו תליה 101625455 וערסל 101625432. העמוד השישי סוגר את השדה בעזרת שני אביזרי מתיחה 101628502 וחוזר חלילה.

רשת זו משמשת למאור ונדרש בה מהדק לחיבור בין רשת 25 לפנס. מומלץ להשתמש במהדק P-616 (מק”ט 101637616) תחום 16-95/1.5-10.

האביזרים הנדרשים לרשת 4X25:
  • “זנב חזיר (וו תליה עמוד עץ) 101625455 (או 101625454 לעמוד מתכת)
  • “ערסל” 101625432
  • אביזר מתיחה 101628502
  • מהדק לפנס 101637616 P-4 או 101637604
  • 101637645 P-645

במידה ומשתמשים ברשת 6X25 מומלץ להשתמש באביזר מתיחה (מק”ט 101628505) ובאביזר תליה (מק”ט 101625450) שהם מסיבים יותר ויכולים לשאת את המשקל הנוסף של הרשת.

רשתות כוח 3X70 & 3X150:

רשתות ת.א.מ 3X70, 3X150 – ביצוע תליית ומתיחת הרשת מבוצע רק על גבי מוליך האפס.

הביצוע: עמוד ראשון מתיחה, לאחר מכן 4 עמודים עם אביזר תליה ועמוד שישי שני אביזרי מתיחה.

בחירת המהדקים ברשתות אלו:

רצוי לדעת מראש מהו המוליך הראשי ברשת הת.א.מ (לדוגמא: 150 ממ”ר) וממנו לאיזה מוליך מסתעפים (לדוגמא: 35 ממ”ר) ואז מרשימת המהדקים ניתן לבחור לדוגמא: 645P ו/או 50P לפי תחום החתך בגיד הת.א.מ הראשי אל ההסתעפות.

יישום המהדקים:

המהדק מסופק עם כובעון גומי אטום על מנת להגן על קצה גיד ההסתעפות החשוף. יש להכניס את גיד ההסתעפות עד שמגיע לקצה הכובעון. אין להוריד את מעטה הבידוד מן המוליך.

בורג עם ראש גזירה כפול:

בראש המהדק ישנו בורג עם ראש גזירה כפול, מכיוון שאין אפשרות ויזואלית לראות האם מתקיים מגע בין המהדק למוליך (האם שיני המהדק חדרו דרך מעטה הבידוד) תוכנן הבורג כך שכאשר מגיעים בסגירה למומנט הרצוי נסגר מעגל חשמלי, נגזר ראש הבורג.

לצורך פתיחה מחדש ישנו המשושה התחתון שנשאר בראש הבורג.

מוליכי נחושת מבודדים:

במהדקי ת.א.מ ניתן להשתמש גם עם מוליכי נחושת מבודדים מסוג XLPE ו- NYY מכיוון שהמהדק אטום לחלוטין ואין סכנה להיווצרות תא גלווני. כמו כן, יש להקפיד שלא להסיר את הבידוד מן הגיד.

הארכת צרור כבלים:

להארכת צרור כבלים מומלץ להשתמש במחברי לחץ מיוחדים לת.א.מ MJPT  לדוגמא: לרשת 3X150 יש צורך בסט המורכב משלוש יחידות 150 MJPT יחידה אלת 95 MJPT ושתי יחידות 25 MJPT.

בכל מקרה של ספק או בעיה המתעוררת ניתן תמיד לפנות אלינו לקבל יעוץ טכני והמלצות.

בהצלחה

מוצרים דומים