הנהלת המפעל

info@kmmw.co.il

08-8508405

08-8508407

גלעד ילון, מנכ"ל

kristalmor@gmail.com

077-8508108

077-8508747

מרדכי קריסטל, מהנדס ראשי

info@kmmw.co.il

077-8508125

077-8508770

צור בן חורין, מנהל שיווק

tali.kozik@kmmw.co.il

077-8508124

077-8508770

טלי קוז'יק, מנהלת מכירות

qa@kmmw.co.il

077-8508112

077-8508747

שמעון סביר, מנהל ייצור

agoller@kmmw.co.il

08-8508405

08-8508407

אלכסנדר גולר, מנהל רכש